Gammel furu på Floreaksla

Spørsmål eller kommentarer til innlegget?